GİRİT

3 min read
GİRİT için yorumlar kapalı
682

Turkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi,1923 yılında Lozan Barış Antlaşması’na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca Türkiye ve

Yunanistan’ın kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmasına verilen addır.Göçe tabi tutulan kişilere ise mübadil denir.

Mübadele ile 1.200.000 Ortodoks Hristiyan Rum Anadolu’dan Yunanistan’a 500.000 Müslüman Türk de YUNANİSTAN’DAN Türkiye’ye  göç etmek

zorunda kalmıştır.Mübadele kapsamına giren kişiler ile mübadele kapsamına girmeyen kişiler arasındaki ayrımın ana kıstası ırk ya da dil değil din olduğu

için Rum denilenlerin arasında,Türkçe’den başka dil bilmeyen ve konuşmayan  ORTODOKS hristiyan Gagavuzlar ile Karamanlı Ortodokslar

Yunanistan’dan gelen Müslümanların arasında da Türklerin yanında  Drama,Kavala.Kesriye.Selanik.Yanya,Parga gelen Bulgarca ve Makedonca

konuşan pomaklar,Rumence konuşan Ulahlar,Yunanca konuşan PATRİYOTLAR ve kendi dilleriyle konuşan Arnavutlar da bulunmuşlardır.

 

Hal böyle olunca mübadele adı altında gerçekte Yunan veya Türk olmayan yüz binlerce birey.insan hakları ve vatandaşlık haklarına aykırı bir biçmde göçe

zorlanmıştır.Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi kapsamında Türkiye’de sadece İSTANBUL kenti  rumları ile Batı TRAKYA  Türkleri mübadeleden muaf tutulmuşlardır.Bu durum her iki ülkede yaşayan vatandaşları hak ihlalleri konusunda sorunlar yaşamalarına neden olmuştur.

 

HÜSEYİN TÜRKER

MLMD BAŞKANI

Yoruma Kapalı

Sizin İçin Seçilen

MUDANYA

Girit’te insanlar toprak sahibi idi ve çalışırdı.adanın vatandan kopukluğu dolayısıl…