GİRİT

2 min read
GİRİT için yorumlar kapalı
871

Giritli olarak tanımlayan göçmenler, yerleştikleri yerlerde birbirlerinden, yine kendi ifadeleriyle’ Eski Giritliler-Yeni Giritliler’ olarak ayrılmaktadır. Küreselleşme bir yandan bütün dünyayı sınırlarına ulaşılabilir bir köy haline getirirken diğer yandan ihmal edilmiş çeşitli kültürel kimliklerin de vurgulanmasını sağladı. Etnik ve dinsel kimliklerden farklı olarak genellikle memleket ve kültür kökenli kimlik tanımı Giritliler arasında da son yıllarda popüler oldu .Eski Giritliler yeni Giritliler ayrımını farkına vardılar.Bu ayrımda tarihsel süreç belirleyici oldu.Diğer yandan Giritliler geçmişlerine dönmeye ailelerin köklerini bulmaya merak sardılar.

Bu amaçla önce çeşitli dernekler kurma çalışmaları sosyal medyanın hızla devreye girmesiyle sanal ortamda buluşmalara kadar uzadı,

Girit göçmenlerinin ve mübadillerinin ortak noktalarından biri ada’da bıraktıkları akrabalarıdır. Özellikle ihtidalar iki toplum arasında farklı dinlere mensup ailelerin ve akrabaların varlığına yol açmıştı. Bu akrabalar gerek 19,yüzyıldaki göç sürecinde gerekse Mübadele uygulaması sırasında ayrılmak zorunda kaldılar. Yine bu gün Türkiye’de yaşayan bazı GİRİTLİ ailelerin aile adlarının Girit’te yerli

Rumlar arasında bu gün de yaygın olarak bilinen soyadları olması bu akrabalık bağlarını güçlendirmektedir. Son dönemlerde Ada’da kalan akrabalarını bulmaya, onlarla buluşmaya ve görüşmeye başlamışlardır.

 

Hüseyin Türker

 

Yoruma Kapalı

Sizin İçin Seçilen

MUDANYA

Girit’te insanlar toprak sahibi idi ve çalışırdı.adanın vatandan kopukluğu dolayısıl…