Home GÜNCEL Kapadokya Alan Başkanlığı kuruluyor

Kapadokya Alan Başkanlığı kuruluyor

- Guncellenme Tarihi: 10 Mayıs 2019 18:59
13 min read
Kapadokya Alan Başkanlığı kuruluyor için yorumlar kapalı
0

Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasıyla ilgili kanun teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, AK Parti’li milletvekillerinin, Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi kabul edildi.

Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifine göre, Kapadokya’da geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ve komisyon kararlarına aykırı uygulama yapılamayacak.

Kapadokya Alan Başkanlığı bu alanda her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamaya, gerektiğinde aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkma veya yıktırmaya yetkili olacak.

Kapadokya alanında bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni gibi işlemler Kapadokya Alan Başkanlığının uygun görüşüyle yapılacak. Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresi ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile temsilen yönetilen mülhak vakıflara ait taşınmazlar bu kapsamın dışında tutulacak.

Kapadokya Alanı’nda yapılacak uygulamalar meri planlar ile geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına göre yürütülecek. Kapadokya Alanı’nın bütününe ilişkin üst ölçekli plan Kapadokya Alan Başkanlığınca hazırlanacak ya da hazırlatılacak. Bu plan, komisyonun uygun görüşü ve bakan onayı ile yürürlüğe girecek. Üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan ya da hazırlatılan nazım ve uygulama imar planları ise komisyonun uygun görüşü ve idarenin onayıyla yürürlüğe girecek. Böylece, alandaki plan hazırlık ve onama sürecinde bugüne kadar yaşanan yetki karmaşasının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Kapadokya Alanı’nda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ile tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına verilen yetki ve görevler Kapadokya Alan Komisyonu tarafından kullanılacak. Komisyon ayrıca, Kapadokya Alanı içerisinde doğal sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik karar almaya yetkili olacak.

Komisyonun, Kapadokya Alanı’nda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ilişkin her türlü fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar yetkisi bulunacak. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler komisyon kararlarına uymak zorunda olacak.

Nevşehir İl Özel İdaresi, Kapadokya Alanı sınırları içerisindeki belediyeler, Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasının bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinden en az yüzde bir oranında ayrılacak paylar, idarece verilecek idari para cezalarından elde edilecek gelirler, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden aktarılacak tutarlar Başkanlığın gelirlerini oluşturacak.

Başkanlık, faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden Harçlar Kanunu ile Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan harçlardan ve harcamalara katılma paylarından, düzenlenen kağıtlar yönünden damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla Emlak Vergisi’nden ve tapu ve kadastro döner sermaye hizmet bedelinden muaf olacak.

Tarihi dokuya yönelik tedbirlere uymayanlara ceza
Kapadokya Alanı’nın tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı davranılması halinde 50 bin liradan 200 bin liraya kadar, bu kapsamda olmayan ve Kapadokya’nın mevcut durumunu bozmayan ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırılık halinde ise 500 laradan 5 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. İdari para cezası uygulanacak fiiller ile idari para cezasının miktarı Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Başkanlık tarafından talep edilmesi halinde Kapadokya Alanı sınırları içerisinde kalan Hazinenin özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar, ormanlık alanlar dahil tahsisli olanların tahsisleri kaldırılarak yasada belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak idareye tahsis edilecek.

İdareye ait taşınır ve taşınmazlar devlet malı hükmünde olacak. Bunlar aleyhine suç işleyenler devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi cezalandırılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen devlet memurları, kamuda çalışan sürekli işçiler ile öğretim elemanlarından gerekli nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle idare kadrolarında istihdam edilebilecek.

Görüşmelerden
Teklifin geneli üzerinde söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un şirketinin Adalıyalı’daki yatırımını anımsatarak, “Bu bölgeye nasıl ÇED raporu verildi? Bu alanları bakanlardan koruyamıyoruz. Nasıl koruyacağız?” diye konuştu.

Sunat’ın iddiasına yanıt veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bakan Ersoy’un şirketinin, sözü edilen Adalıyalı’daki yatırımı, kendisi bakan olmadan önce gerçekleştirdiğini ve bu alanın Bakanlığın açık ilanına başvuru üzerine tahsis edildiğini bildirdi. Bu tahsisin, yasalara uygun şekilde ve yetkili organların onayıyla yapıldığını dile getiren Alpaslan, “Bakan Beyin başka yerlerde de yatırımı var. Ayrıca bu bölgede bir turizm yatırımına engel herhangi bir durum yoktur.” ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da teklifin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu öne sürdü. Kaya, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçılara Kapadokya’daki etkinliklerde yer vermeyeceğini söylediğini hatırlattı. Kaya, “Burayı talan eden müteahhitlere açmayacağım dese ayakta alkışlarız ama dünyaya Kapadokya’yı tanıtacak sanatçılara oraya kapatacağını diyor.” şeklinde konuştu.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de “Bu sanatçılarımızın hür iradesi ise Rasim başkanımızın da iradesi. Kapadokya’ya her türlü görüşten insan gelebilir. Kendi düzenleyeceği etkinliğe ‘çağırmayacağım’ diyor. Siyasi mecraya çekmeyin.” dedi.

Sunat’ın “Çağırmasın ama böyle ilan etmeye hakkı yok.” sözü üzerine de Açıkgöz, “Sanatçılar ilan ediyor da benim başkanım ilan edemez mi.?” yanıtını verdi.

Konuşmaların ardından teklif komisyonda kabul edildi.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In GÜNCEL
Comments are closed.

Benzer Haberler

Liseliler Bowlingle Stres Atıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (B…