Home FOTO GALERİ MMO Bursa Şubesi’nde Genel Kurul Heyecanı

MMO Bursa Şubesi’nde Genel Kurul Heyecanı

- Guncellenme Tarihi: 15 Ocak 2018 01:53
20 min read
MMO Bursa Şubesi’nde Genel Kurul Heyecanı için yorumlar kapalı
0

MMO Bursa Şubesi 16. Genel Kurulu Başladı

Mart: Şubemiz 15. Dönemde de Başarılı İşlerin Altına İmza Atmayı Sürdürdü, Tüm Aksamların Uyumu İle “Makina Tıkır Tıkır”  Çalıştı

Yaşasın Makina Mühendisleri Odası, Yaşasın TMMOB

BURSA- TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi’nin 16. Olağan Genel Kurulu başladı.

 

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi Oditoryumu’nda başlayan Genel Kurul’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan oylamada Divan Başkanlığı’na Nezih Karabıyık getirildi.

 

Genel Kurul’un açılışında konuşan MMO Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Mart, Makina Mühendisleri Odası’nın 110 bini aşan üyesi, 20 bini aşan üniversite öğrenci üyesi ile Türkiye’nin en etkin meslek örgütlerinden biri olduğunu olduğunu belirtti.

Bursa Şubesi’nin  ise, 3 İl ve 3 İlçe Temsilciliği ile 8253 üyesi ve 3468 öğrenci üyesi ile Güney Marmara’nın en etkin meslek örgütlerinden biri olduğunu kaydeden Mart, “MMO bilimsel teknik mesleki temeller, demokrasi, insan hakları, barıştan yana, ülke ve toplum yararı gözeten ve yurtsever bir çerçevede çözümler öneren bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.

Cumhuriyetin 94. yılında, ülke ve mesleklerinde önemli gelişmeler yaşandığını belirten Mart, “Sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal birçok alanda, içte ve dışta, ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlar karşısında aciz kalan siyasi iktidar her geçen gün ülkemizi sonu belli olmayan bir karanlığa doğru sürüklüyor” dedi.

OHAL DEĞİL DEMOKRASİ İSTİYORUZ!

“15 Temmuz hain darbe girişimi başarısız olsa da, 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL ile Siyasi iktidarın fiili darbesine dönüşerek rejim değişikliğine giden yol açılmıştır. KHK rejimine geçilmiştir. O günden bugüne, Anayasa fiilen ilga edilmiş, yasama-yürütme ve yargı tamamen tek bir kişinin emrine verilmiştir” diyen Mart konuşmasına şöyle devam etti:

“Biçimsel demokrasi dahi rafa kaldırılmış, sosyal devletin son kırıntıları da yok edilmiştir

Sosyal bir devletin en temel özelliği, emeğiyle geçinenlerin iş güvencesidir. Nüfusun dörtte üçünün ücret gelirleriyle geçindiği bir ülkede iş güvencesi OHAL döneminde tümüyle ortadan kaldırılmıştır.

Darbe girişimi ile ilgisi açık-seçik kurulmaksızın, hiçbir somut delile dayanmadan, adil yargılama süreçleri işletilmeden 130 binin üzerinde kamu emekçisi işinden, geleceğinden edilmiştir. 50’nin üzerinde emekçi bu süreçte intihar etmiştir. Anayasal güvence altında olan çalışma ve yaşam hakkı gasp edilmiş, devlet iş güvencesinin teminatı olmak bir yana, iş güvencesine karşı en büyük “tehdit” halini almıştır.

2017 yılı boyunca beş grev engellenerek yaklaşık 25 bin işçinin hakkı gasp edilmiştir. Bugün DİSK üyesi 2000’e yakın işçi, KESK üyesi 4099 kamu emekçisi, 3315 hekim ve TMMOB üyesi 3000’in üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısı ihraç edilmiş durumdadır.

Bizler, ülkemizi seviyoruz ve ülkemizin bu karanlık tablodan tüm demokratik kamuoyunun birlikte mücadelesi ile aydınlığa çıkacağına inanıyoruz.

Ülkemizin sanayileşmesi, kalkınması ve refah seviyesinin yükseltilmesi için demokrasi ve barış ortamının sağlanması gerekir. Demokrasi ve barış için de OHAL kaldırılmalı, hukuksuz KHK’ler iptal edilmelidir.

İşte böylesine netameli ve mücadele dolu bir dönemde Şube olarak, bizler, meslektaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik politikalar üretmeye, ülke ve kent gündemine müdahil olmaya, Kamusal hizmet ve kamusal denetim çalışmalarımızı sürdürmeye çalıştık.

 1. Dönem Yönetim Kurulu olarak geçen iki yılda da barışı, umudu, emeği, sanayileşmeyi ve bilimi temel alarak hep birlikte çaba harcadık, hep birlikte üretmeye çalıştık. Kentimizde, ülkemizde ve dünyada; insanlık ve bilim adına yaşanan birçok olumsuzluğun arasında, güzellikler için çabaladık.

Şube çalışmalarında, meslek alanında ülke, kamu ve toplum yararını savunmayı ana ilke olarak belirledik.

Şube olarak bu dönem düzenlediğimiz yüzlerce etkinlikle, meslek çıkarları, ülkemizin demokratikleşmesi ve kalkınması için somut çalışmalar yaparken, Bursa’da gerçek kent yaşamının içinde etkin şekilde var olmaya çalıştık.”

Mart, 15. Çalışma Döneminde gerçekleştirdikleri çalışmaların bir kısmını şöyle sıraladı:

“İki yıllık dönem içinde;

– Mesleğimize ve Meslektaşlarımıza sahip çıkmaya çalıştık.

 • Toplam 1590 etkinlik gerçekleştirdik. Yani; mesai gün başına 3.6 etkinlik
 • Üyelerimizin mesleki gelişimine ve ara teknik eleman yetiştirmeye yönelik toplam 644 eğitim etkinliğinde 7.000’i üyemiz olmak üzere yaklaşık 11.000 kişiye eğitim verdik.
 • Ağırlığı İSG olmak üzere, 25 adet farklı konularda panel gerçekleştirdik.

 

– “Gençlik Geleceğimiz” dedik, Genç meslektaş ve meslektaş adayları ile birlikte olduk.

 

 • 100’den fazla Makina ve Endüstri Mühendisliği öğrencisine MMO UEM bünyesinde ve işletmelerde Staj yapmalarına destek ve imkân sağladık.
 • UÜ MF Makina ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri son sınıf öğrencilerine yönelik 4 adet “Bitirme Projesi Yarışması” düzenledik.
 • Çalışmayan üyelerimize, mühendislik donanımlarının artırılmasına yönelik, uzman meslektaşlarımız tarafından toplam 40 adet eğitim programında, 655 üyemize eğitim verdik.

 

– Kamusal / Toplumsal hizmetlerimizi etkin bir şekilde sürdürmeye çalıştık.

 

 • Dönem içerisinde 9.683’i Proje denetimi olmak üzere,  değişik konularda toplam 171.059 adet kamusal denetim gerçekleştirdik.

 

–          Ankara’da gerçekleştirilen Kaynak ve sanayi Kongrelerinin düzenlenmesine destek verdik.

 

–          TMMOB Bursa İKK ve Edremit İKK sorumluluklarını üstlendik, BAOB site yönetiminde yer aldık.

 

–          Üniversiteler, Sanayi ve Ticaret Odaları, Yerel Yönetimler gibi ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkileri geliştirdik.

 

–          TMMOB Bursa Kent İçi Ulaşım Sempozyumu’nun düzenlenmesine aktif destek verdik, sunumlar gerçekleştirdik.

 

–          2 adet Geleneksel Gece, 6 adet Konser, 10 adet resim sergisi gerçekleştirdik.

 

– Kentin Sakini Değil, Sahibi Olmaya Çalıştık.

 • Bursa’da kent sorunlarına ilişkin, Sanayi ve Kentleşme, Ulaşım, Hava Kirliliği, Karbonmonoksit Zehirlenmeleri konularında raporlar hazırladık, kamuoyu ile paylaştık.

Değerli konuklar, Sevgili Meslektaşlarım;

Daha yaşanabilir bir Bursa için,

Kentte uygulanacak özellikle büyük projelerde,

 • Proje Demokrasisinin oluşturulması,
 • Projelerin karara bağlanması ve değerlendirilmesi için, “Akademik Kurul” oluşturulmasını savunduk.

Güvenli Kent, Güvenli Yaşam Projesi

Güvenliğin teşviki ve yaralanmaların önlenmesi için sektörler arası sürdürülen işbirliği” olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen Güvenli Toplum kavramı, daha az yaralanma ve ölümlerin olduğu, toplumda yaşayanların güvenlik hissinin arttığı daha yüksek yaşam standartlarını sağlamaya yönelik bir oluşuma öncülük etmektedir.

Güvenli Toplum, Güvenli Konut, Sağlıklı Yaşam, Yangın Güvenlik Denetimleri, Enerji Güvenliği, Verimliliği ve Yönetimi, Fabrikalarda Mekanik Tesisat Kontrolleri, Teleferik/Teleski/Telesiyej Denetimleri başlıklarında “Güvenli Kent, Güvenli Yaşam Projesi” oluşturulmasını hedefledik.

Mesleğimizin, Meslektaşlarımızın ve Bursa Kentinin sorunlarına ilişkin birçok konuda yerel ve ulusal kanallarda onlarca TV programına katıldık. 130 adet basın açıklaması yaptık. Şube/temsilcilik haberlerimizin yazılı ve görsel basında yüzlerce kez yer alması ile yapılan kamuoyu bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdik.

 

Şubemiz, kamu adına yürüttüğü mesleki denetim ve meslek alanlarına yönelik düzenlediği etkinlikleri ile de kamuoyunda saygın bir konuma sahiptir.  Bugün büyük ve güçlü bir konuma ulaşan Şubemiz, gücünü yalnızca örgütlü üyelerinin özverili çalışmalarından almaktadır.

Özetle Şubemiz bu dönemde de başarılı işlerin altına imza atmayı sürdürdü, tüm aksamların uyumu ile “Makina tıkır tıkır”  çalıştı.”

“TMMOB Örgütlülüğü İçerisinde Bir Nefer Olarak Mücadeleye Destek Olmaya Devam Edeceğim” ifadelerini kullanan Mart, konuşmasına şöyle devam etti:

“Mezuniyetimden bu yana MMO Örgütlülüğü içinde Komisyon üyeliği, İşyeri temsilciliği, Şube Yönetim Kurulu Yedek ve Asıl Üyelikleri, Denetleme Kurulu Üyeliği, Sempozyum – Kongre Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyelikleri ve 4 dönem yani 8 yıldır;

Büyük onur ve gururla, severek, isteyerek, inanç ve kararlılıkla sürdürmekte olduğum MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevim artık sona eriyor.

TMMOB örgütlülüğü içerisinde bir nefer olarak mücadele içinde yer almaya devam edeceğim.

MMO Bursa Şubemiz, Ülkemizin aydınlık geleceği için; birlikte karar alma, üretme ve yönetme anlayışı ile, Çağdaş Mühendisler yoluna kaptan değişikliği ile devam edecek, Yine başarılı işlere imza atacaktır.

Hep birlikte Ülkemize, Mesleğimize ve tüm değerlerimize sahip çıkmaya ve mücadeleye devam edeceğiz.”

Mart, “Birlikte Üretme, Birlikte Yönetme anlayışı” ile tüm başarılı çalışmaların gerçekleştirilmesinde ve görev süresi boyunca birlikte yol yürüdükleri, birlikte iş yaptıkları ve yollarının bir şekilde kesiştiği herkese teşekkür etti.

Tüm üyeleri yarın yapılacak şube seçimlerine katılmaya ve Çağdaş Mühendisler’e destek vermeye çağıran Mart,  “Gelin, ülkemizin, kentlerimizin ve mesleğimizin sahipsiz olmadığını hep birlikte gösterelim. Yaşasın Makina Mühendisleri Odası, Yaşasın TMMOB” dedi.

Mart’ın konuşmasından sonra kürsüye gelen Şube Sekreteri Fikri Düşünceli 15. Dönem Faaliyet Raporu’nu okudu. Düşünceli’nin ardından söz alan Oda üyeleri görüş ve önerilerini paylaştılar.

BAOB Yerleşkesi’nde TMMOB’a bağlı birçok oda ile sivil toplum örgütleri ile bazı partilerin yöneticilerinin de konuk olduğu Genel Kurul’da 14 Ocak Pazar (yarın) günü MMO Şube Yönetim Kurulu için seçim yapılacak.

BAOB’ta 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak seçimlerde Çağdaş Mühendisler Grubu ile Birlik Grubu’nun yönetim listeleri yarışacak.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In FOTO GALERİ
Comments are closed.

Benzer Haberler

Nilüfer Belediyesi 350 Dekarlık Alanda Tarımsal Üretim Yapıyor

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kentteki tarımsal kalkınma hedefleri doğrultusunda …