Anasayfa EKONOMİ BORCU OLANLARA MÜJDE!!

BORCU OLANLARA MÜJDE!!

4 min read
BORCU OLANLARA MÜJDE!! için yorumlar kapalı
500

Borcunu yapılandırana haciz kalkıyor

Borç yapılandırma hizmetinden yararlanan vergi borcu olan kişiler tekrardan sağlık hizmeti almaya başlayabilecek. Öte yandan Yapılandırılan SGK borçları için tatbik edilen hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, söz konusu ödemelere isabet eden tutardaki teminatlar ise iade edilecek.

Sözcü’den Sezgin Özcan, borç yapılandırma düzenlemesi ile ilgili tüm detayları yazdı. İşte o yazı:

Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarını 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında peşin veya taksitler halinde ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlular hakkında tatbik edilmiş olan hak ve alacak hacizleri ile taşınır ve taşınmaz mal hacizleri hakkında aşağıda açıklandığı şekilde işlem yapılacak.

HAK VE ALACAK HACİZLERİNİN KALDIRILMASI

SGK’ya olan borçlarından dolayı üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına (maaş, aylık, gelir, kira, mevduat, istihkak, hakediş vb.) haciz konulmuş olan borçluların söz konusu borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklar üzerine konulan hacizler;

* Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde borcun tamamının ödenmesinin,
* Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin ödenmesinin ardından ödemeler nispetinde kaldırılacak. Hacizlerin kaldırılmasından önce
üçüncü kişiler tarafından kurum hesaplarına yatırılan paralar, 19 Ağustos 2016 tarihinden önce yatırılmış ise cari usul ve esaslara göre, bu tarih ve sonrasında yatırılmış ise peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara mahsup edilecek.

19 Ağustos 2016 tarihinden önce haczedilip bu tarihten sonra kurum hesaplarına aktarılan tutarın yapılandırılan borç tutarından fazla olması halinde ise söz konusu paralar varsa kapsama girmeyen diğer borçlara mahsup edilecek, kapsama girmeyen borcun bulunmaması halinde ise ilgililere iade edilecek.

Ayrıca, 19 Ağustos 2016 tarihi ve sonrasında gerek borçlularca gerekse üçüncü kişilerce icra takip dosyasına yapılan her türlü cebri tahsilatlar peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara mahsup edilecek.

Yoruma Kapalı

Sizin İçin Seçilen

Bursa’dan Türkiye’ye örnek mücadele

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını tehdit eden en önemli faktörleri…